A.I. Boronin*, E.M. Slavinskaya, A. Figueroba, A.I. Stadnichenko, T.Yu. Kardash, 
O.A. Stonkus, E.A. Fedorova, V.V. Muravev, V.A. Svetlichnyi, A. Bruix, K.M. Neyman*

Appl. Catal. B: Environ. 286 (2021) 119931

https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.119931