WG 1 – Quantum Mechanics Theory

Prof. Francesc ILLAS

Universitat de Barcelona
Facultat de Quimica
Departament de Quimica Fisica & IQTCUB
C/ Marti i Franques 1
Spain
Barcelona
+34934021229